BESTYRELSEN

Anne Lise Voss, Uddannelsesleder - Formand

Holger Prip - Ingeniør - Næstformand

Annette Vognbjerg, Afdelingschef

Lone Nørgård Holst-Hansen, Direktør

Jens Meyhoff, Jurist

Elin Kristensen Bjerg, Familievejleder, Pædagog<

Vakant

Suppleant: Claus Rokkjær, Skoleinspektør 

Medarbejderrep: Peter Lyhne Thygesen, Lærer

Habilitetserklæring 4/12 2019

Struer Fri Fag- og Højskole

Struer Fri Fagskole er en kostskole med fokus på

undervisnings- og samværstilbud for 16-19 årige.

Skolen er godkendt af Undervisningsministeriet som Fri Fagskole og vi er en del af et større skolenetværk i hele Danmark (Foreningen af Frie Fagskoler). 

Skolen er en selvejende institution med egen bestyrelse og kan rumme 40 årselever.

KONTAKT OS

Struer Fri Fag- og Højskole

Vesterled 7

7600 Struer

Ledte du efter Struer Højskole? 

http://struerhojskole.dk/

Tlf: 97850822

Email: post@struerfrifagskole.dk

Sikker mail: post@struerfrifagskole.dk
Sikker mail visitation:
rasmus@struerfrifagskole.dk

E-Boks: SE-nr. 25872428

GLN nr.: 5790002502842