Struer Fri Fag- og Højskole

Struer Fri Fagskole er en kostskole med fokus på

undervisnings- og samværstilbud for 16-19 årige.

Skolen er godkendt af Undervisningsministeriet som Fri Fagskole og vi er en del af et større skolenetværk i hele Danmark (Foreningen af Frie Fagskoler). 

Skolen er en selvejende institution med egen bestyrelse og kan rumme 40 årselever.

KONTAKT OS

Struer Fri Fag- og Højskole

Vesterled 7

7600 Struer

Ledte du efter Struer Højskole? 

http://struerhojskole.dk/

Tlf: 97850822

Email: post@struerfrifagskole.dk

Sikker mail: post@struerfrifagskole.dk
Sikker mail visitation:
rasmus@struerfrifagskole.dk

E-Boks: SE-nr. 25872428

GLN nr.: 5790002502842

Håndværk

Håndværks-linjen er for dig, der gerne vil være håndværker.

På Struer Fri Fagskoles håndværks-linje kommer du til at bruge et skoleår på at lære en masse om forskellige håndværksmæssige opgaver.

Vi ser på forskellige byggestile og udvikling af nye metoder gennem tidens løb, og vi kigger håndværksmestrene over skulderen, så vi får et indblik i, hvordan de arbejder.

Så hvis du er glad for at bruge dine hænder, er denne linje lige noget for dig.

Undervisningen er på små hold. Der vil både være rene håndværks-dage og almindelige undervisningsdage. På linje-dagene møder du håndværksuddannede faglærere og andre professionelle, der kommer på skolen og underviser.

Der er lagt flere erhvervsrettede praktikforløb ind i løbet af skoleåret, så du har mulighed for at afprøve flere ting.

Ugens andre dage får du undervisning i blandt andet matematik, dansk og engelsk. Disse timer vil - så vidt det er muligt - handle om emner, der relaterer sig til håndværk.

Den praktiske undervisning er i centrum, så hænderne er med, når du lærer nyt. Fx, bruger du matematik, når du skal beregne vinklen til et udhæng eller hældningsgraden på et gulv.

Alle med et kvikt hoved, et par gode hænder og en interesse for at skabe noget og samtidig udvide sit kendskab til forskellige grene af håndværksbranchen kan få glæde af opholdet.

Vil du høre mere om linjen?