Struer Fri Fag- og Højskole

Struer Fri Fagskole er en kostskole med fokus på

undervisnings- og samværstilbud for 16-19 årige.

Skolen er godkendt af Undervisningsministeriet som Fri Fagskole og vi er en del af et større skolenetværk i hele Danmark (Foreningen af Frie Fagskoler). 

Skolen er en selvejende institution med egen bestyrelse og kan rumme 40 årselever.

KONTAKT OS

Struer Fri Fag- og Højskole

Vesterled 7

7600 Struer

Ledte du efter Struer Højskole? 

http://struerhojskole.dk/

Tlf: 97850822

Email: post@struerfrifagskole.dk

Sikker mail: post@struerfrifagskole.dk
Sikker mail visitation:
rasmus@struerfrifagskole.dk

E-Boks: SE-nr. 25872428

GLN nr.: 5790002502842

STU/EGU

STU og EGU på Struer Fri Fagskole tager udgangspunkt i en af vore 4 erhvervsrettede linjer.
Forløbene planlægges individuelt efter ønsker og aftaler.

Al tilmelding sker efter en personlig rundvisning på skolen, hvor vi snakker om dine ønsker og behov. 
Elever optages på baggrund af individuel behovsvurdering og konkret tilbud.

Prisstruktur på STU

Man kan kun have midlertidig postadresse på skolen, det er ikke muligt at have en fast folkeregisteradresse på skolens adresse.
Et ophold på en Fri Skole og Højskole er kun et midlertidigt ophold.

Kontakt os på skolens hovednummer: 97850822 – Spørg efter Rasmus.